tekengrootte: -+

 

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Archeologische vondsten in het beekdal van de Ruiten Aa

maandag 17 februari 2020

Het landschap rondom de Ruiten Aa komt er langzaam maar zeker weer uit te zien zoals het er vroeger uitzag. Bij de werkzaamheden wordt er veel gegraven in het beekdallandschap. Hierbij moet men rekening houden met de archeologische resten die mogelijk in de bodem liggen. De werkzaamheden worden onder archeologische begeleiding uitgevoerd om ervoor te zorgen dat eventuele vondsten niet ongezien verloren gaan. Wij spraken Jan Molema en Berrie van Hoof over het archeologische onderzoek. Berrie verzorgt voor de aannemer de veldbegeleidingen van de werkzaamheden, en Jan zit namens Prolander in de besteksgroep die de uitvoering begeleidt en controleert.

Archeologische resten behouden

Het hoofddoel van de werkzaamheden in het beekdal is het herstellen van het landschap. Er wordt dan ook niet actief gezocht naar archeologische resten. Toch wordt er af en toe iets gevonden. “Bij het herstellen van de beekloop maken we proefsleufjes om het tracé te vinden, en daarbij vinden we soms archeologische resten,” vertelt Jan. “En ook bij het graven van de nieuwe beekloop zorgen wij voor archeologische begeleiding,” voegt Berrie toe. “Waar mogelijk graven we niet verder, om zo de resten te beschermen. Soms kan dat niet, en dan documenteren we de resten.” De voorkeur is wel om de resten in de grond te laten zitten, omdat ze zo het best behouden blijven. Grondsporen gaan voor altijd verloren, maar ook ijzer en hout worden aangetast als ze in aanraking komen met zuurstof.

Middeleeuwse vlonder

“Bij een beekdal zal je geen plattegronden van huizen vinden, maar vooral dingen die met de beek te maken hebben,” legt Berrie uit. Maar dat maakt de resten niet minder interessant. “Er is bijvoorbeeld een soort vlonder uit de middeleeuwen gevonden, met daarbij een ijzeren boothaak en een schep.” Ook is er een vuursteendepot gevonden uit de steentijd, een deel van een vuurstenen sikkel uit de bronstijd en aardewerk uit de brons- en ijzertijd. Ook uit jongere tijden komen vondsten, bijvoorbeeld een mooi spreukbord uit de 18e eeuw. Deze vondsten zijn met name in de landschappelijke context van het beekdal van de Ruiten Aa interessant.

Archeologische Vondsten Ruiten Aa

Foto: Marthe Koeweiden

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260