tekengrootte: -+

 

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Hoe houden we het vee binnen het begrazingsgebied zonder het groot wild teveel te hinderen?

vrijdag 14 auguatus

We hebben vragen binnengekregen van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied of een raster wel de beste optie is om het vee binnen het gebied te houden. Graag nemen we je mee in wat een raster precies is en de keuze hiervoor.

Het natuurgebied rondom de Ruiten Aa wordt grotendeels beheerd door de begrazing van vee (bijvoorbeeld koeien en schapen). We willen voorkomen dat het vee buiten het begrazingsgebied komt en daardoor ongelukken veroorzaakt met onder andere automobilisten en fietsers. Daarom worden op bepaalde plekken rasters (hekwerken) geplaatst. We willen ervoor zorgen dat groot wild (bijvoorbeeld reeën) zo min mogelijk hinder ervaren van deze rasters. Daarom is het bovenste draad bij de hogere rasters glad draad. Dit gladde draad zorgt ervoor dat wanneer reeën over het raster springen, de kans op verwondingen beperkt blijft.

Er is bewust gekozen voor glad draad en niet voor stroomdraad. Het nadeel van stroomdraad is dat de kans dat het stroom wegvalt groot is. De controle van het goed functioneren van een stroomdraad is intensief. Doordat stroom onverwachts kan wegvallen, neemt de uitbreekkans van het vee toe en hiermee dus ook het risico op ongelukken. Ook is geconstateerd dat het risico op diefstal van de stroomklokken hoog is.

Rasters

Eén van de rasters in het gebied. Foto uit het archief van Prolander.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260