tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Innovatief waterbeheer in de Ruiten Aa

maandag 12 oktober 2020

De Ruiten Aa is in oorspronkelijke staat teruggebracht. Bij die aanpassing zijn een paar innovatieve bouwwerken aangebracht. Eén daarvan is de debietgoot. In deze goot wordt de stroomsnelheid van de Ruiten Aa gemeten met geluidsensoren. Met deze gegevens bepalen we waar het water langs afgevoerd wordt, om het gebied te voorzien van water én daarbij wateroverlast te voorkomen.

Hoe dan?

Je staat er niet bij stil, maar waterbeheer betekent grotendeels het geleiden of sturen van water. Via een stelsel van watergangen wordt het water verdeeld. In droge, maar ook in natte tijden. Zo lieten we in het verleden een deel van het water uit de Ruiten Aa via een inlaat richting Smeerling lopen. Terwijl de rest van het water via Veelerveen naar het Noorden werd afgevoerd. De waterafvoeren werden eenvoudig gemeten bij de stuw aan de Renneborgerweg, om zo de verdeling te bepalen.

En nu?

Nu de loop van de Ruiten Aa is veranderd en de stuwen vervangen zijn door vispasseerbare schotten, moest voor de meting een andere oplossing bedacht worden. Er is een meetgoot aangelegd: een kuip van beton, met daaraan een aantal sensoren. Die sensoren sturen ultrasoon geluid uit dat door andere sensoren opgevangen wordt. Door te meten hoe lang het geluid erover doet om bij de andere sensor te komen kan de stroomsnelheid van het water worden berekend. Zo weten we om welke hoeveelheden het gaat en hoe het water verdeeld moeten worden. Dit gebeurt allemaal automatisch.

Foto: De debietgoot in aanleg, door het waterschap Hunze en Aa’s.

Natuurlijke waterstroom richting Smeerling

Met de herinrichting is de stroming van de Ruiten Aa gericht op Smeerling. Is het teveel, dan gaat het overtollige water via een nieuwe stuw in het kanaal richting Veelerveen. Zo heeft de beek in Smeerling een natuurlijke afvoer en ontstaat er geen wateroverlast.

Ronald Leeraar, hydroloog bij waterschap Hunze en Aa’s: “Omdat dit een natuurgebied is, is het belangrijk dat de natuurlijke dynamiek in de wateraanvoer blijft bestaan. Deze debietgoot kan ook bij lage stroomsnelheden een goede meting geven. Het heeft daarover automatisch contact met de nieuwe stuw. Het is een nieuw systeem dat we in ons gebied nog niet eerder hebben ingezet. Een innovatief standje dus, waarbij de beek heel natuurlijk lijkt, maar we als het nodig is nog steeds bij kunnen sturen.”

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 12-10-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260