tekengrootte: -+

 

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Samen voor natuurherstel

maandag 17 februari 2020

“In de gebiedscommissie van Westerwolde luisteren we naar elkaar en is er wederzijds respect. Dat zorgt voor een hele fijne sfeer,” vertelt Rombout Bennema. Rombout vertegenwoordigt Natuurmonumenten in de Westerwoldse gebiedscommissie. In Westerwolde werken partijen met allerlei verschillende belangen samen aan natuurherstel. Van waterschap tot landbouwer en van Natuurmonumenten tot de recreatieve sector.

Compromissen sluiten

“Met al die verschillende belangen moeten er natuurlijk ook wel eens compromissen gesloten worden,” legt Rombout uit, “elke partij heeft een eigen belang, maar we gaan altijd de dialoog aan.” Volgens Rombout is deze houding typerend voor de streek: “Ik heb ook in andere gebieden in de commissie gezeten en daar ging het er vaak wat harder aan toe, en zorgden de tegenstrijdigheden nogal eens voor vertraging. Westerwolde staat er om bekend dat mensen naar elkaar luisteren, respect voor elkaar hebben en afspraken nakomen.”

Een beekdal zoals vroeger

Natuurmonumenten wil in Westerwolde de natuur zoveel mogelijk de ruimte geven om zich te ontwikkelen. “Een goed waterpeil en de waterkwaliteit zijn daarbij heel belangrijk,” vertelt Rombout, “allerlei dieren en plantensoorten kunnen daarvan profiteren. Zo zorgen we voor een optimale biodiversiteit.” Al in de jaren ‘80 was Rombout werkzaam in Westerwolde. Tussendoor heeft hij op een aantal verschillende plekken gewerkt, maar nu hij weer terug is in Westerwolde, is de ontwikkeling voor hem goed zichtbaar. Rombout: “wat er in die jaren allemaal is veranderd had je in de jaren ‘80 niet voor mogelijk gehouden. Toen stroomde de beek als het ware door een grote bak, en waren er hele strakke scheidingen tussen landbouw en natuur. Nu meandert de beek weer, en zie je alles wat in zo’n beekdal hoort terugkomen.” Hij is trots op het resultaat: “we hebben de natuur robuuster kunnen maken. Waar het eerder allemaal snippers waren is het netwerk nu veel verder uitgebreid.”

Foto: Hanne-Wil Kievitsbosch

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260