tekengrootte: -+

 

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Update van de werkzaamheden

maandag 6 juli 2020

Eerste houten bruggen

In de vorige nieuwsbrief schreven we kort iets over de aanleg van houten bruggen. We hebben een update! In totaal komen er negen bruggen. De planning is om zes bruggen voor de bouwvak te plaatsen. De andere drie bruggen worden na de bouwvak geplaatst.

1. Breedwisch
De eerste brug is inmiddels geplaatst in Breedwisch. Dit is een zogenoemde werkbrug/onderhoudsbrug. De brug is aangelegd voor onder meer verplaatsing van onderhoudsmateriaal van Staatsbosbeheer en het waterschap. Maar de brug dient ook een breder doel, want ook wandelaars, schapen en koeien moeten over de brug om naar de andere kant van Ruiten Aa te komen.

Brug Breedwisch

2. Heidenslegerweg
De tweede brug is een wandel-/fiets brug en komt aan het fietspad parallel aan de Heidenslegerweg. Deze brug is volgens planning voor de bouwvak gereed.

Brug Heidenslegerweg

3. Doene-Esweg
De derde brug komt in de Doene-Esweg. Deze brug is ook een wandel-/fietsbrug en ligt in het gebied van Natuurmonumenten. De brug verbindt opnieuw de Doene-Esweg met de Oosteresweg. Door de aanpassingen van het Ruiten Aa kanaal was de oude wandel- en mountainbikeroute tijdelijk afgesloten. De brug wordt volgens planning voor de bouwvak geplaatst.

Foto’s van het meetpunt Renneborgerweg

In onze vorige nieuwsbrief stond een artikel over de wateraanvoer in de Ruiten Aa. Zie hier de link: https://bit.ly/3eLSMeh. Daarin vertelden we dat bij de Renneborgerweg een meetgoot is aangelegd, een betonnen bak met sensoren om de stroomsnelheid te meten. Daardoor kan berekend worden hoeveel water er langs stroomt. De aanleg van de debietgoot is gereed en het water stroom er doorheen.

Fotos meetpunt Renneborgerweg

Foto’s: Maj-Britt Smits

Werkzaamheden voor de bouwvak

Verder zijn er diverse andere werkzaamheden in het gebied die tot de bouwvak lopen. Denk aan grote grondwerkzaamheden voor het versmallen, herprofileren en meanderen van de Ruiten Aa. Ook maken we vijf nieuwe stuwen en twee gemalen functioneel, plaatsen we nog zes bodemvallen bij de Heidenslegerweg én plaatsen we diverse afrasteringen. Ook werken we nog aan verschillende werkstroken.

Werkzaamheden na de bouwvak

Na de bouwvak gaan we tot en met oktober door met diverse werkzaamheden. Er worden vijf bodemvallen aangebracht, we plaatsen nog drie bruggen, we slopen twee betonnen stuwen én we voeren grondwerkzaamheden uit in Ellersinghuizerveld. Ook gaan we verder met het plaatsen van afrasteringen en bestrating en voeren we asfalteringswerkzaamheden uit in de Jipsingboertangerweg. Tot slot nog een aantal kleine werkzaamheden waaronder het planten van bomen en struiken aan de esranden.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260