tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Gebiedscommissie Westerwolde

Op 1 april 2011 heeft de provincie Groningen een gebiedscommissie in Westerwolde ingesteld om het werk voort te zetten van de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. De belangrijkste opdracht van de gebiedscommissie is de afronding van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS) in Westerwolde.

      

Opdracht

Deze opdracht behelst met name :

  • herstel van het natuurlijk karakter van de beeksystemen in Westerwolde
  • de ecologische kwaliteit van beken verbeteren
  • versterking van het cultuurhistorisch landschap
  • versterking van recreatie en toerisme
  • waterberging in de beekdalen vergroten
  • landbouwstructuurverbetering rondom de begrensde EHS-gebieden
  • inrichtingsplannen opstellen en uitvoeren per deelgebied in het EHS-gebied
  • financieringsvoorstellen uitwerken per deelgebied
  • het creëren van draagvlak in het gebied voor de inrichtingsplannen

De voortgang van de projecten kunt u zien op de projectenkaart.

Gebiedscommissie

Samenstelling gebiedscommissie Westerwolde (vanaf april 2019):

de heer J. Velema

burgemeester van de gemeente Westerwolde

 voorzitter

de heer B. Huizing

wethouder van de gemeente Westerwolde

mevrouw G. Brongers

wethouder van de gemeente Stadskanaal

mevrouw F. Heeringa

lid dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's

de heer A. Kuper

voorzitter afdeling Westerwolde van LTO Noord, namens de landbouw

de heer R. Brink

Stichting Promotie Westerwolde

de heer R. van der Wal

provinciehoofd bij Staatsbosbeheer Groningen

de heer R. Bennema

gebiedsmanager Natuurmonumenten Groningen/Noord Drenthe

de heer H. Wolf

adviseur namens de provincie Groningen

de heer R. Rietman

Prolander

 secretaris

© 2007 - Projectgroep EHS Westerwolde
Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl