tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Holle Beetse - Vennekampen

Na de uitvoering


Vennekampen

In de Vennekampen, of om volledig te zijn, Holle Beetse en Vennekampen is in 2009 de inrichting voor de natuur gereed gekomen. De rust voor natuur en bewoners is terug gekeerd. Hoe zal het nu verder gaan? Want er is aan de inrichting veel veranderd, waardoor het gebied natter wordt. Staatsbosbeheer gaat de natuur een handje helpen en de bewoners en wandelaars van elders gaan beleven hoe planten en dieren nieuwe kansen gaan benutten. Het gebied ligt tussen Sellingen en Laude, zoals op de overzichtskaart van de deelprojecten te zien is.

1. Van landbouw naar natuur

De ombouw van landbouwgebied  naar natuurgebied heeft het gebied een heel ander aanzien gegeven. Veel rechte sloten zijn verdwenen en enkele bosjes langs de Ds. Reindersweg zijn opgeruimd, waardoor de open ruimte van de hooilanden bij Sellingen nu ook echt open is. De laagste plekken worden nu verbonden door een heel klein slingerend stroompje. Het dal zal nu veel natter blijven dan met de dikke watergang die er eerder lag. Tussen de vegetatie is dit stroompje nauwelijks te zien. Een hoger gelegen slenk naast de es midden in het gebied is hersteld. In een vroegere ruilverkaveling was deze dicht geschoven om voor de landbouw een groter perceel te krijgen. Van rechte percelen voor gras, aardappelen en maïs is nu niets meer te zien. De foto’s laten zien hoe de aannemer daarmee bezig is geweest.

Het projectbord tijdens de uitvoering
Geen beschrijving

De slenk wordt hersteld

Geen beschrijving

Rechte sloten en de centrale watergang worden gedempt

Geen beschrijving


2. Feestelijke opening

Op 24 oktober 2009 is het natuurgebied met bestuurlijk ceremonieel en een wandeling in gebruik genomen. Een 125 meter lange vlonderbrug zorgde ervoor dat de wandelaars met droge voeten de overkant van het natte dal konden bereiken.  Daarvoor moest, symbolisch, nog een laatste kruiwagen zand gestort worden om de oversteek compleet te maken. Leerlingen van De Flint in Winschoten hebben de twee vlonderbruggen gebouwd. De tweede ligt bij Slangenborg. Op het hoogtekaartje bij punt 3 staan de vlonderbruggen aangegeven.

Wandelen over de vlonderbrug

Geen beschrijving

Wethouder Lok van de gemeente Vlagtwedde en projectleider Hans Ribberink storten het laatste zand

Geen beschrijving


3. Wandelen door een Eemsmeander

Op het hoogtekaartje is goed te zien dat het dal in de Holle Beetse Vennekampen deel uitmaakt van een grotere structuur van oude meanders van de Eems. De meander is stroomopwaarts tot aan de Duitse grens te volgen. Stroomafwaarts stroomt de Ruiten Aa door een van de oude meanders. Het wandelgebied is nu nog mooier dan het al was. Als je wandeling 23 uitzoekt op www.wandeleninwesterwolde.nl zul je zien dat met de aangelegde vlonderbruggen nieuwe variaties in de route gemaakt kunnen worden die de kwaliteiten van dit mooie landschap nog meer tot een belevenis maken. Bij het informatiecentrum ‘De Noordmee’ start een 9 km lange wandelroute (rode paaltjes) van Staatsbosbeheer door dit gebied. Het gebied wordt in de folder ’Holle Beetse Vennekampen’ beschreven. In ‘De Noordmee’ kunt u deze folder meenemen. 

Geen beschrijving

De tweede vlonderbrug bij Slangenborg
Geen beschrijving


4. Natuur heeft tijd nodig

De bedoeling van alle ingrepen is dat er nu weer plaats is voor planten en dieren die door de drooglegging van Nederland op andere plaatsen geen overlevingskansen meer hebben. Voor de graslanden die alleen gemaaid worden verwachten we o.a. meer Dotterbloemen. Deze groeien in de laagste delen op plekken die enkele maanden van het jaar onder water staan. In dotterbloem-hooilanden zijn soorten als zeggenvegetaties, dotterbloemen, orchideeën en veel bloeiende kruiden aanwezig. Zeggen zijn grasachtige planten die, grof gezegd, groeien op plaatsen waar echte grassen het niet kunnen volhouden. Deze verhuizing en immigratie van soorten planten en dieren heeft een aantal generaties nodig. Gelukkig volgen generaties planten en dieren elkaar sneller op dan bij de mensen. Na enkele jaren moeten de eerste tekenen van de veranderingen al te zien zijn, maar het kan ook langzamer gaan dan we wensen. Om een mooi dotterbloemhooiland te krijgen met veel bloeiende kruiden, zullen we veel geduld moeten hebben. Dit kan wel vele tientallen jaren duren.

Geen beschrijving Over hoeveel jaar zullen Dotterbloemen 

het voorjaarsbeeld gaan bepalen?

Geen beschrijving Op de plekken van de vlonderbruggen kunnen we zeggenvegetaties verwachten.


5. Beheer met schapen en machines

Het landschap rond Sellingen kent veel cultuurhistorie en is zeer afwisselend. De boeren van weleer gebruikten het landschap met al zijn beperkingen en mogelijkheden. Op de hogere en drogere gronden verbouwde men het voedsel. De lage natte graslanden langs de beek waren de hooilanden. Hier werd het wintervoer voor de dieren geoogst. De schapen en de koeien graasden op de wat drogere delen. Staatsbosbeheer beheert het landschap op ongeveer dezelfde wijze als toen. U komt dan ook veel schapen tegen. Deze dieren weten feilloos de lekkerste hapjes te vinden. Zo ontstaan er in de graslanden veel variaties waar ook vogels, insecten en andere dieren op af komen. Vroeger maaiden de boeren met de zeis het gras in de natte laagtes. Nu hebben speciale machines op zodevriendelijke rupsbanden het werk van de man met de zeis overgenomen. Alleen door maaien en afvoeren van het maaisel komen de planten weer terug die er van nature thuishoren.

6. Muggen

Bij de voorlichting over alle veranderingen in het gebied gaven enkele bewoners aan bevreesd te zijn voor muggenoverlast. Ook voor dit onderwerp zijn specialisten te vinden en die zijn dan ook ingeschakeld. Op advies van deze specialisten is het plan op enkele punten aangepast. Zo mogen er geen wilgensingels in de richting van de huizen gaan, want de luwte langs een singel wordt door de muggen als reisroute gebruikt. In het midden van het gebied is meer plaats ingeruimd voor wilgenstruiken, zodat ook de muggen midden in het gebied blijven. Met een muggenmonitoring, waar de bewoners ook zelf aan mee doen, wordt nagegaan of het advies ook klopt. Het monitoren is voor de bewoners een leerzame bezigheid. Zo vertelde de specialist dat muggen bij huis vooral leven bij vijvers, regentonnen en natte dakgoten. En dat het gaat om een andere soort dan de muggen in het natte natuurgebied. Er zijn veel soorten muggen en ze zorgen niet allemaal voor jeukende muggenbulten.

De muggen monitoring in Sellingen

Geen beschrijving

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 29-04-2019

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260