tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Vul hier uw kop in

Renneborg - Ter Walslage

De werkzaamheden in het gebied tussen Renneborg en Ter Walslage zijn januari 2019 begonnen. Bij de werkschuur van Staatsbosbeheer, Bovendiepsterweg 1, Sellingen staat een keet van de aannemer. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u daar vanaf 7 februari terecht. Iedere donderdag tussen 10 en 12 uur is het informatiepunt open. U kunt ook een afspraak maken met Auke Snijders, telefoon  06-29050697.

Geen beschrijving

De eerste werkzaamheden zijn het verwijderen van bomen en struiken, zodat er ruimte komt om de oorspronkelijke ligging van de Ruiten Aa weer aan te leggen.

Om een idee te krijgen van het inrichtingsplan kunt u de schetsen bekijken. Er zijn in januari 2016 inloopavonden geweest. Het inrichtingsplan is gemaakt voor het gebied aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot Ter Walslage, een gebied van ca. 500 ha groot.

Op de banners stond:

De bestekswerkgroep heeft samen met het bureau Royal Haskoning/DHV het ontwerp vertaald naar een bestek. Een bestek is een werkomschrijving met kaartmateriaal op basis waarvan een aannemer het plan kan uitvoeren en op basis waarvan vergunningen aangevraagd zijn. We hebben de gegevens van het bestek ook gebruikt voor de afspraken over de financiering van het plan. Het plan wordt medegefinancierd door de EU en het Waddenfonds.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Harmen Ritsema, tel. 06-52401203 of h.ritsema@prolander.nl

  

© 2007 - Projectgroep EHS Westerwolde
Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl