tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Toegankelijkheid

Als overheidsorganisatie zijn we verplicht om een toegankelijke website te hebben. Maar in verband met de aflopende werkzaamheden in Westerwolde én het vooruitzicht dat deze website binnen een jaar gearchiveerd wordt, laten we geen toegankelijkheidscheck uitvoeren. Via de Rijksoverheid is het volgende formulier hiervoor ingevuld. Daarmee voldoen we aan de wet- en regelgeving rondom toegankelijkheid.

Wat is een toegankelijke website?
Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken. Daarom gelden er functioneel- technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

© Projectgroep EHS Westerwolde

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl