Gebiedspartners

Op 1 april 2011 stelde de provincie Groningen een gebiedscommissie in. De belangrijkste opdracht van de gebiedscommissie was het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in Westerwolde. Ook de economische ontwikkeling van het gebied was een aandachtspunt.

De provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s zijn de opdrachtgevers van deze gebiedsinrichting. Zij werken samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal, LTO Noord en Stichting Promotie Westerwolde. Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement en het secretariaat van de gebiedscommissie en leverde specialistische kennis op het gebied van hydrologie, ecologie, landschappelijk ontwerp en aanbestedingen.

 

De gebiedsinrichting is mogelijk dankzij financiële steun van het Waddenfonds en de EU, en een goede samenwerking met onze partners: