Hoe wordt het gebied na de werkzaamheden beheerd?

De meeste werkzaamheden in Westerwolde zijn inmiddels afgerond. Maar hoe zit het vervolgens met het beheer van het gebied?

Diversiteit en kleinschaligheid

De gebieden die opnieuw ingericht zijn worden straks door verschillende eigenaren beheerd. Denk aan een particuliere eigenaar, Natuurmonumenten, Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer. Als we niets aan beheerwerkzaamheden doen, zal uiteindelijk alles veranderen in bos. Dat is niet de bedoeling. Westerwolde staat bekend om haar diversiteit en kleinschaligheid. En dat karakteristieke landschap willen we in stand houden. Niet alleen wij, maar uit gesprekken met de omwonenden is naar voren gekomen dat zij ook het uitzicht met het kleinschalige landschap willen behouden.

Boompjes trekken

De grond rondom de Ruiten Aa is bewerkt, een mooi plekje voor allerlei zaadjes om in te kiemen. Zeker soorten als wilg, berk en els voelen zich thuis op deze plekken. Om te voorkomen dat deze plekken op den duur veranderen in bos, nemen we verschillende maatregelen. Zijn het nog jonge boompjes? Dan is het meer effectief om de jonge boompjes er met de hand uit te trekken. Bij het gebied achter het gemeentehuis in Sellingen hebben we hulp ingeroepen van de omgeving en hebben we eind augustus een dag georganiseerd om deze boompjes te verwijderen. Dit is een tijdrovende klus en werkt alleen als het nog kleine bomen zijn.

Grazers

Een andere manier om een gevarieerd landschap te houden is de inzet van grazers, zoals schapen. Bij de Bovendiepsterweg in Sellingen lopen sinds deze zomer schapen. Het begrazingsgebied in Ter Borg is voor de schapen en Schotse Hooglanders met deze herinrichting vergroot. We sturen door middel van het aantal dieren dat in een gebied loopt naar een toename in structuur. Dus zo veel mogelijk variatie in en op het terrein. Struiken, bomen, korte vegetatie en ruigere vegetatie. Hoe meer variatie, hoe meer dieren een plekje in het gebied vinden waar ze zich thuisvoelen.

Maaien en afvoeren

De schraalgraslanden, voedselarme graslanden waar vaak meerdere soorten grassen en planten in groeien, worden jaarlijks gemaaid. Dit maaisel wordt afgevoerd. Als we het maaisel zouden laten liggen, wordt de bodem voedselrijker en verdwijnen die bijzondere grassen en planten.

Beekonderhoud

Voor het onderhoud van de beekoevers trekken we samen op met het waterschap. Ook hier streven we naar variatie in het landschap. Delen van de oevers waar bossen de kans krijgen zich te ontwikkelen, maar ook delen met een open karakter. Dit samen zorgt voor een fraai geheel met een hoge waarde voor natuur, zoals voor de beekvissen. Daarnaast is het ook aantrekkelijk voor recreanten zoals kanoërs, wandelaars en fietsers. En natuurlijk moeten die wandelpaden die nu gecreëerd zijn, ook onderhouden worden. Dus ook daar wordt gemaaid en gesnoeid.

Vennen en poelen

We voeren ook onderhoud uit aan poelen en vennen. Dit zijn belangrijke leefgebieden voor onder andere amfibieën en libellen. In het kader van dit project zijn daar ook werkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn waardevolle elementen in het gebied. Als we geen onderhoud uitvoeren, groeien de vennen en poelen vanzelf dicht. Dat willen we niet. Daarom snoeien we de vennen en poelen om dichtgroeien te voorkomen, maar ook om een teveel aan bladval in het ven of de poel tegen te gaan. Daarnaast houden amfibieën en libellen van warme plekjes. Zodra er alleen maar schaduw is, zullen ze hier verdwijnen.

Houtwallen

En dan hebben we natuurlijk nog de houtwallen en overige beplanting op onze terreinen. Deze maand worden de esranden voor een gedeelte ingeplant. Om te voorkomen dat deze esranden helemaal dichtgroeien wordt hier over een paar jaar onderhoud gepleegd.

Bewonersinitiatieven

Door de herinrichting van de Ruiten Aa ontstaan er ook bewonersinitiatieven. Leuke plannen voor onder andere aanplant van struiken en het plaatsen van picknickplaatsen. Hier denken én werken we graag een mee.

Tot slot

De verschillende landschapselementen van Westerwolde vragen allemaal een andere beheeraanpak. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Westerwolde? Abonneer je dan op het boswachtersblog van de boswachters van Staatsbosbeheer Groningen.

Dit artikel is geschreven door Jelka Vale van Staatsbosbeheer in Groningen.