Online magazine: De Natuurinrichting in Westerwolde

Na 30 jaar zijn de werkzaamheden rondom het beekdal Ruiten Aa afgerond. Met een kronkeliger, natter, kleurrijker en gevarieerder beekdal is het gebied aantrekkelijker voor flora, fauna en de mens.

Namens de gebiedspartners bieden we u het online magazine aan “De natuurinrichting in Westerwolde”. Lees meer over onder andere de realisatie van de herinrichting, de samenwerking maar ook over archeologische vondsten, landschaps- en natuurherstel. 

Bekijk het magazine